Alberts GS

Kontakti

Karjera vadītājs:
+371 26363636
alberts@alberts-gs.lv

Firmas kontakti:
+371 26156660
alberts.firma@inbox.lv

Mūsu rekvizīti:
SIA ALBERTS GS
LV reģ.Nr. 40003312682
Stikāni, Riebiņu novads, LV-5331
Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV54HABA0551008676956