Alberts GS

Karjers Sīļukalns II

Karjera vadītājs:

+371 26363636

alberts@alberts-gs.lv

Karjers „Sīļukalns II” piedāvā frakcionētas dolomīta šķembas un dolomīta šķembu maisījumus.

Cenas spēkā līdz 30.04.2020.

Nr.
Produkta nosaukums
un frakcija (mm)*
Mazumtirdzniecības cena
(EUR/t bez PVN 21%)
Vairumtirdzniecības cena
(EUR/t bez PVN 21%)
1
00 - 16 mm
6.00
Līgumcena saskaņā ar vienošanos **
2
00 - 32 mm
6.30
Līgumcena saskaņā ar vienošanos **
3
00 - 45 mm
6.30
Līgumcena saskaņā ar vienošanos **
4
00 - 63 mm
6.30
Līgumcena saskaņā ar vienošanos **
5
00 - 20 mm (atsijas)
4.50
Līgumcena saskaņā ar vienošanos **
6
40 - 70 mm *
7.00
Līgumcena saskaņā ar vienošanos **
7
20 - 40 mm *
8.00
Līgumcena saskaņā ar vienošanos **
8
Dolomīta apdares akmeņi
**
Līgumcena saskaņā ar vienošanos **
9
Melnzeme
2.85
Līgumcena saskaņā ar vienošanos **


Transports - 1.00 EUR/KM + PVN 21%

Piezīmes:
* - Ir iespējama ari citu Pircējam nepieciešamo frakciju ražošana.
** - līgumcena atkarīga no pirkuma apjoma, piegādes vietas, piegādes termiņa un citiem nosacījumiem.